Informasjon om selvmordsforebygging finnes på kommunens nettsider

Helsedirektoratet har nylig oppfordret alle kommunene i Norge om å gjøre tilgjengelig informasjon om hvordan og hvor man kan søke hjelp om man har selvmordstanker eller opplever andre kriser eller store belastninger.
Hammerfest kommune har laget en egen side med informasjon om selvmordforebygging.

Pressemelding fra Hammerfest kommune


En nylig gjennomført befolkningsundersøkelse, foretatt av Helsedirektoratet, viser at mange har lite kjennskap til helsetilbudet til personer med selvmordstanker. Mange vet ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp.

Vi har derfor laget en informasjonsside om hvilke tilbud som er tilgjengelig her i Hammerfest, og hvilke landsomfattende tiltak som kan gi hjelp i en krisesituasjon.

Les mer om selvmordsforebygging og hjelpetilbud

Kontakt

Sonni Schumacher
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 78 40 24 59
Mobil 995 15 999
Aud Marie Tandberg
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 78 40 27 47
Mobil 917 40 270