Juletilstelning i distriktene

Hammerfest eldreråd lyser ut midler til gjennomføring av juletilstelning for eldre i distriktene. 

Det må i søknad fremgå program for arrangementet.

Søknadsfrist: 4. november 2021

Søknad sendes:

postmottak@hammerfest.kommune.no