Kommunesammenslåing - konsekvenser for eiendommer

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner, er det per 01.01.2020 utført endring på gårdsnummer i gamle Kvalsund kommune.

Nytt kommunenummer

Fra og med 01.01.2020, er kommunenumrene Hammerfest 2004 og Kvalsund 2017 utgått og erstattet med Hammerfest kommune med kommunenummer 5406.

Nye gårdsnummer

Eiendommer i Kvalsund har fått nye gårdsnummer fra 1. januar 2020.
Alle eiendommer i Norge er registrert med ett gårds‐ og bruksnummer i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Kartverket krever at alle eiendommene i en kommune skal ha et unikt nummer.

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble alle gårdsnumrene i Kvalsund endret. Endringene trådde i kraft 01.01.20.

Endring

I nåværende Hammerfest kommune bevares alle gårdsnummer og ingen endres dermed ved kommunesammenslåing.
I nåværende Kvalsund kommune endres de eksisterende gårdsnumrene til 100-serie i samsvar med tabell.

Gamle 2017 KVALSUND

Nye 5406 HAMMERFEST

Eksiterende gårdsnummer

Nye gårdsnummer

1

101

2

102

3

103

4

104

5

105

6

106

7

107

8

108

9

109

10

110

11

111

12

112

13

113

14

114

15

115

16

116

17

117

18

118

19

119

20

120

21

121

22

122

23

123

24

124

25

125

26

126