Kompensasjonsordning for næringsliv og bedrifter

Hammerfest kommune har mottatt kr 1 488 000,- til kommunal kompensasjonsordning. Ordningen omfatter alle foretak som i 2021 har opplevd omsetningssvikt og/eller tap.

Krav til søkere

Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte.

Søknadsprosess 

Kommunen behandler innkommende søknader fortløpende. Dette innebærer at noen bedrifter risikerer å ikke kunne motta støtte når rammen er fordelt, selv om foretaket tilfredsstiller kriteriene for støtte. 

Søknad leveres gjennom Regionalforvaltning.no – gjennom støtteordning: «Hammerfest kommune - Covid21 - nasjonalt notifisert ordning».

Kontaktinfo

Roger Kristoffersen, rådgiver næring

T 78 40 25 52

Send e-post