Koronanytt - uke 12

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 12 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

Fra neste uke planlegges videre vaksinering av risikokategori 3

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år -> Vi har kommet hit i Hammerfest
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykd
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Annen alvorlig sykdom/ tilstand vurderes individuelt av fastlege


Positive tilfeller; #84, #85, #86: Familiemedlemmer til det bekreftede tilfellet forrige uke (#83). En voksen, en videregåendeelev og en elev i5. klasse. Alle er i relativt god klinisk form. Alle har holdt karantene- og isolasjonsplikten. Ingen har vært utenfor huset siden 18.03. og det foreligger derfor heller ikke noen mistanke om smitte kan ha spredt seg ut i samfunnet.

 • Vi har kun hatt tilfeller relatert til importsmitte fra utlandet siden uke 49. Hovedsakelig arbeidsinnvandrere.
 • Risikonivå 1 (av 5). Kommuneoverlegene oppdaterer ukentlig risikovurderingen av smittesituasjonen lokalt.
 • Vi forventer sporadiske smittetilfeller fremover, hovedsakelig tilreisende fra regioner med høy smittespredning i Norge og fra utlandet. Sannsynligheten for nytt lokalt smitteutbrudd vurderes moderat.

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R

1,3 

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 • Økningen i antall meldte tilfeller fortsetter for femte uke på rad, men noe mindre bratt enn foregående uker.
 • Det er svært stor geografisk variasjon. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere, etterfulgt av Viken og Vestfold og Telemark.
 • Det høyeste antall meldte tilfeller i uke 11 ble observert i aldersgruppene 13–19 år.
 • Trenden i antall nye innleggelser i sykehus, med covid-19 som hovedårsak, er fortsatt økende.
 • Den britiske virusvarianten er assosiert med høyere risiko for å bli innlagt på sykehus, også blant unge voksne.
 • Andelen med den engelske virusvarianten i Norge ligger på ca. 79 % når prøver analyseres.
 • Vi har sett utbrudd med den sør-afrikanske virusvarianten i Vestland og Nordland. I tilegg er antall påviste tilfeller med denne varianten nå økende også i Oslo og Viken fylke.
 • Utbrudd med nye virusvarianter har flere steder blitt kontrollert med forsterket TISK og målrettede kontaktreduserende tiltak.

   COVID-19 VAKSINERING

   Nytt fra vaksinasjonsveilederen

   Anbefaling i forhold til vaksinering av personer som får covid-19 i løpet av de 3 første ukene etter første dose. Disse anbefales en ny vaksinedose minimum 3 måneder etter tilfriskning. Dersom covid-19 inntrer mer enn 3 uker etter første dose, er det ikke nødvendig med ytterligere vaksinedoser.

   AstraZeneca-vaksinen er satt på pause inntil videre

   I Norge satte FH vaksinering med COVID- 19 Vaccine AstraZeneca på pause 11. mars etter melding om et dødsfall i Danmark i tidsmessig relasjon til vaksinering. Legemiddelverket, FHI og kliniske fagmiljøer samt internasjonale samarbeidspartnere, arbeider nå videre for å for å utrede om det kan være en sammenheng mellom vaksinen og alvorlige bivirkninger med blodpropper, lavt blodplatetall og blødninger. Pausen for vaksinering med COVID-19 Vaccine AstraZeneca i vaksinasjonsprogrammet, fortsetter inntil videre.

   De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen vil inntil videre ikke få tilbud om dose 2. Data fra de kliniske studiene og oppfølgingsstudiene i Storbritannia viser at det er god beskyttelse noen uker etter første dose, og at denne beskyttelsen er god frem til minst 12 uker etter første dose. På overordnet nivå mener de europeiske legemiddelmyndighetene at fordelene oppveier risikoen ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca, til tross for mulig forbindelse til svært sjeldne tilfeller av blodpropp kombinert med lave blodplater.

   En kombinasjon av trombose og trombocytopeni, hvor blødninger i noen tilfeller har oppstått samtidig, er observert i svært sjeldne tilfeller med COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Helsepersonell bør være oppmerksom på tegn og symptomer på tromboembolisme og trombocytopeni.

   Vaksinerte skal oppfordres til å oppsøke lege umiddelbart dersom de får symptomer som kortpustethet, brystsmerter, hevelse i bena, og vedvarende magesmerter etter vaksinering. I tillegg bør alle med nevrologiske symptomer, inkludert alvorlig eller vedvarende hodepine og tåkesyn etter vaksinering, eller som etter få dager opplever blåmerker eller prikkede blødninger i huden (petekkier) andre steder enn på vaksinasjonsstedet, oppsøke lege.

   Intervall mellom dosene for mRNA-vaksiner for de med alvorlig immunsvikt

   FHI anbefaler generelt å forlenge intervallet mellom dosene for mRNA-vaksine til 6 uker. Det foreligger så langt svært begrenset med data på beskyttende effekt av vaksinasjon mot utvikling av alvorlig Covid-19 sykdom hos immunsupprimerte. Det er sannsynlig at vaksinene vil gi beskyttelse, men at denne er vesentlig lavere hos individer som mottar visse typer immunmodulerende behandling som gir alvorlig immunsuppresjon, for eksempel som ved hematologisk kreft, immunsviktsykdom, benmargstransplanterte, organtransplanterte og lignende tilstander. Med dagens kunnskap bør det der det er mulig tilrettelegges for intervall på henholdsvis 3 og 4 uker mellom dosene for vaksinen fra BioNTech/Pfizer og Moderna til disse gruppene. Pasientene må også få informasjon om at de får best beskyttelse først noe tid etter 2. vaksinedose. Selv om de er vaksinert, bør de fortsette å følge de til enhver tid gjeldende smittevernanbefalingene for risikogrupper

   Rapportering av bivirkninger

   Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell skal melde nye, uventede og alvorlige mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon med COVID-19 Vaccine AstraZeneca til Legemiddelverket via http://melde.no

   NÅR SKAL BARN MED LUFTVEISSYMPTOMER VÆRE HJEMME FRA BARNEHAGE ELLER SKOLE? 


   Klikk for stort bilde            

   23. MARS: REGJERINGENS INNFØRER STRENGERE TILTAK

   Her er samlet oversikt over gjeldende nasjonale tiltak

    
   • Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2m avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene. (nytt)
   • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. (nytt)
   • Vi anbefaler maks to gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. (nytt)
   • Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes. (nytt)
   • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig. (nytt)

   Handling

   • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

   Reiser

   • Reiser til utlandet frarådes.
   • Unngå unødvendige reiser innenlands.
   • Man kan reise på hytta eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
   • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

   Arbeidsplasser

   • Hjemmekontor for alle som har mulighet.
   • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig. (nytt)

   Idretts- og fritidsaktiviteter

   • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
   • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 50, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
   • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling
   • Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
   • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
   • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

   Høyere utdanning

   • Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. (nytt)
   • Institusjonene kan gjøre unntak fra stenging dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. (nytt)

   Regler for hele landet

    

   Idretts- og fritidsaktiviteter

   • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere. (nytt)
   • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Treningssentrene kan også holde åpent for de som er bosatt i andre kommuner, dersom de skal benytte følgende tilbud: rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i små grupper med arrangør, individuell trening/behandling som det kan bestilles time til.
   • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
    • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
    • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
    • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
    • Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og . (nytt)

   Reiser

   • Personer som har vært på unødvendige utenlandsreiser, må oppholde seg på karantenehotell hele karanteneperioden (nytt – gjelder fra midnatt, natt til 29. mars)

   Private sammenkomster og arrangement:

   • Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
   • Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
   • Inne: 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune
   • Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)