Koronanytt - uke 26

Covid-19-pandemien - oppdatering uke 26 – 2021

Smittevernoverlegen har ordet

Mohammed Sherif

Klikk for stort bildeSTATUSRAPPORT

LOKAL STATUS - HAMMERFEST

Se oversikt over testede, smittede, i karantene og vaksinerte.

 • 43 % av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 1. dose
 • 26 % av befolkningen i Hammerfest er vaksinert med 2 doser
 • 5 % av beolkningen i Hammerfest har oppnådd naturlig immunitet
   
 • I uke 27 leveres 354 doser av Pfizer/BioNTech
 • I uke 28 levers 444 doser av Pfizer/BioNTech
 • Vi er i gang med vaksinering av risikogruppe 9 – 10
 • Risikogruppe 1 – 8 er vaksinert (eller har fått tilbud om vaksine)

Finnmarkssykehuset vaksinerer også eget personell

Vi vaksinerer kun med Pfizer/BioNTech

Prioriteringsrekkefølgen for risikogruppene:

 1. Beboere i sykehjem (fullført)
 2. Alder 85 år og eldre (fullført)
 3. Alder 75-84 år  (fullført)
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med de alvorligste kroniske sykdommene
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år
 • Annen alvorlig sykdom/ tilstand vurderes individuelt av fastlege
 • Lokal risikovurdering: Risikonivå 1 (av 5). Tiltaksnivå 1 (av 5).

NASJONAL STATUS:

Statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no)

Smittetallet R

0,7

Smittetallet R (reproduksjonstallet) er en beregning av hvor mange en smittet person i gjennomsnitt smitter videre. Dersom R er lavere enn 1, vil epidemien avta, mens den vil øke hvis R-tallet er over 1

 • Antall meldte tilfeller har vært stabilt de sist tre ukene.
 • Rogaland og Agder har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (hhv 115 og 100 for uke 24 og 25 samlet). Lavest forekomst var det i Møre og Romsdal (13) og Vestland (13).
 • Forekomsten er lav i nesten alle kommuner i landet. De fleste utbrudd siste uker, hovedsakelig blant ungdom og unge voksne, har raskt blitt brakt under kontroll.
 • Antall bekreftede tilfeller med Delta-virusvarianten har økt fra totalt 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 353 tilfeller til og med uke 25. De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd som alle skyldes separate importhendelser.
 • Forekomsten av nye sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall har vært lav i flere uker. Dette skyldes trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp.
 • Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.

Vi forventer at sporadiske utbrudd vil være bildet de nærmeste ukene når det blir økende sosial interaksjon.

    

   MAI-UTBRUDDET

   (smittetilfeller #94 – #424)

   – Oppsummering –
   Smitteutbruddet erklært over 1. juli 2021

   Debut/smittespredning:

   Første positive tilfelle meldt 20.05.21. Antatt massiv smittespredning under privat arrangemang på utested lørdag 8. mai. Over 100 personer deltok, hovedsaklig unge voksne. Flere av festdeltakerne utvikklet symptomer få dager etter arrangemanget. Til tross for pågående symptomer på covid-19 er flere vært på arbeid, utesteder, middagssellskap og privatfester. Under langhelgen 14. – 17. mai er det sett eksplosjonsartet videre smittespredning, siden helgen assosieres lønningshelg, russefeiring og 17. mai-samlinger. Et utested i byen har vært en sentral smittespredende punkt; fredag 14., lørdag 15. og mandag 17. mai.

   Et av Norges største utbrudd ut fra befolkningstallet
   Utbruddsperiode 20.05.21 – 01.07.21
   , tilsvarer 6 uker (42 dager)

   424 smittede totalt

   Omtrent halvparten av innbyggerne har vært i karantene, som høyest 1/3 av innbyggerne samtidig Ingen dødsfall av eller relatert til covid19 er verifisert

   79 bekreftet smittede på et døgn som høyest
   Sykdomsbyrden har vært svært høy Samfunnsbyrden har vært ekstremt høy

   Svært mange bedrifter, virksomheter, institusjoner og sykehuset har vært hard rammet

   3 av 424 smittetilfeller hatt ukjent smittekilde
   Kun den engelske (alfa) virusmutanten er blitt påvist

   Smittesporingskapasiteten har til tider vært svært anstrengt og man måtte hatt bistand fra flere andre kommuner
   Smittespredningen har hatt forgreninger til minst 15 andre kommuner i Norge
   Smittespredningen startet i yngre aldersgrupper, spredt seg etter hvert til eldre aldersgrupper (uvaksinerte) og internt blant familier, vennekretser og arbeidsplasser

   Stort sett alle kommunale helseinsitusjoner har hatt smittede ansatte
   Ingen pasienter/brukere er blitt smittet av ansatte i institusjoner
   Alder av den yngste smittede: 1 år
   Alder av den eldste smittede: 81 år
   Ingen under 18 år har hatt alvorlig sykdomsforløp
   Ingen barn ser ut å ha smittet andre barn utenfor familien
   De fleste barn har kun hatt milde symptomer
   De fleste beskriver symptomene som en «kraftig influensa», med overvekt på økt tungpusthet
   63 pasienter har trengt legetilsyn ved Luftveismottaket, etter at det ble temporært åpnet den 28. mai

   8 personer har vært innlagte ved Hammerfest sykehus
   1 person har vært innlagt ved UNN Tromsø
   Innleggelsestiden har variert mellom 3 til 26 dager

   1 person har hatt behov for respiratorkrevende behandling

   4 fullvaksinerte har fått påvist covid-19
   Ca. 25 delvaksinerte har fått påvist covid-19
   Del- og fullvaksinerte har hatt påfallende lav videre smitteføring

   Hammerfest kommune har testet over 5800 personer i utbruddsperioden
   Hammerfest sykehus har testet over 2000 ansatte/pasienter/pårørende i utbruddsperioden
   Equinor/Melkøya har testet over 3000 personer i utbruddsperioden

   Epidemiologiske tall har tilsvart risikonivå 5 gjennom majoriteten av utbruddsperioden
   Tiltaksnivået har vært på nivå 5 gjennom majoriteten av utbruddsperioden
   Midlertidig forskrift om strengere smitteverntiltak har blitt vedtatt fra 21.05 - 30.06

   Man har løpende vedtatt gradvise lettelser av restriksjonene i forskriften, parallelt med avtagende smittespredning Kommuneoverlegene har hatt løpende dialog med FHI angående videre tiltak, råd og veiledning Kommuneoverlegene har hatt løpende samarbeid med kriseledelsen ved Finnmarkssykehuset / Klinikk Hammerfest


   FHI sin Utbruddsledelse og Nasjonale Smittesporingsteam skriver følgende:

   «Vi er mektig imponert over arbeidet deres under dette store utbruddet. Dere har gjort alt riktig: hatt god oversikt, intensivert TISK, involvert ledelsen i kommunen, kommunisert åpent og hyppig med innbyggerne og brukt lokal forskrift når det var nødvendig. Vi er spesielt imponert over hvordan kommunen klarte å mobilisere ressurser.
   Vi fremhever Hammerfest i mange sammenhenger. Dette er akutt samfunnsmedisin i praksis. Dette utbruddet kunne blitt mye verre, i den forstand at flere kunne ha havnet på sykehus og kanskje dødd, uten det gode arbeidet dere ledet.»

    

   DIVERSE KORONANYHETER

   Testsenteret åpningstider fra 1. juli:

   • Hverdager: 12 – 14
   • Lør/søn: Stengt

   Luftveismottaket er avviklet fra og med 1. juli.

   SMS-telefonen (48500524) er avviklet fra og med 1. juli.

   Akutt myokarditt hos ungdommer etter vaksinering mot covid-19

   Det foreligger flere rapporter om få tilfeller av myokarditt oppstått få dager etter vaksinasjon mot covid-19 blant gutter, men noen klar årsakssammenheng er så langt ikke bekreftet.

   Store endringer i land- og område-vurderingene – flere land blir grønne

   Fra 5. juli vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU. Regjeringen har gjort flere endringer på bakgrunn av FHIs ukentlige landvurdering, og langt flere land blir nå grønne. Det til enhver tid gjeldende kart og liste over land med

   ulike karanteneplikt finner du på: Kart over land og områder i Europa samt tredjeland.

   Alle EU/EØS-land aksepterer koronasertifikat ved reiser

   Når EU-forordningene om koronasertifikat trodde i kraft 1. juli, er alle EU/EØS-land forpliktet til å akseptere koronasertifikat som bevis på gjennomgått sykdom, vaksinering eller negativ test ved reiser. Det er viktig at de som skal ut og reise setter seg inn i hva som gjelder i landet de skal reise til.

   Kombinasjon av koronavaksinene fra AstraZeneca og BioNTech/Pfizer beskytter like godt mot koronasykdom

   De som fikk første dose med vaksine fra AstraZeneca og andre fra BioNTech/Pfizer er like godt beskyttet mot koronaviruset/Covid-19 som de som har fått to doser med mRNA-vaksinen fra BioNTech/Pfizer. Det viser foreløpige resultater fra en studie i Storbritannia (Com- COV-studien).

   Ny rapport viser at restaurantbesøk og festing kan bidra til økt smitte med covid-19

   I samarbeid med Oslo kommune har Folkehelseinstituttet gjennomført en studie for å se på risikofaktorer for smitte under den tredje bølgen av pandemien vinteren 2021. Undersøkelsen viser, i likhet med smittesporingen gjennomført i bydelene, at de fleste Oslo-beboere ble smittet i egen husstand. Store husholdninger og personer i yngre aldersgrupper hadde større risiko for å bli smittet. I studien ser man også at det å følge smittevernregler, inkludert bruk av munnbind og god håndhygiene, ser ut til å redusere risiko for smitte. Studien viser også at, til tross for smitteverntiltakene som gjaldt i Oslo da studien ble gjennomført, var det å spise ute på serveringssteder forbundet med økte risiko for smitte med 200 %. Mens å drikke alkohol på private fester økte risiko for smitte med 70%, sammenliknet med å ikke delta på fester.

   Sommervaksinering, prognoser og viktige justeringer

   Koronavaksinasjonsprogrammet går med god fart fremover, men med litt færre doseleveranser i 3. kvartal, krever det at kommunene foretar noen viktige justeringer.

   Status for koronavaksinering i Hammerfest kommune

   Når blir de forskjellige gruppene vaksinert?

    

   VIKTIGE FORSKRIFTPUNKTER I SOMMER

   Følgende personer er underlagt karanteneplikt:

   • a) Innreisekarantene: personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A, skal i karantene i 10 døgn. Dette gjelder også ved mellomlanding i områder som fastsatt i vedlegg A. Kommer personen via et område uten karanteneplikt forkortes karantenetiden med den tiden som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området. Opphold om bord på skip på vei til Norge anses ikke som opphold i et område uten karanteneplikt. Dersom landet eller området ikke lenger omfattes av karanteneplikt etter vedlegg A, oppheves karanteneplikten.
   • b) Smittekarantene: personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

   Innreisekarantene gjelder ikke for personer som på en måte som oppført i vedlegg D kan dokumentere at de:

   • a) er fullvaksinert mot SARS-CoV-2, jf. § 3 sjette ledd
   • b) ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato

   Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved nærkontakten

   • a) var fullvaksinert mot SARS-CoV-2
   • b) hadde gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato
   • c) hadde fått 1. vaksinedose mot SARS-CoV-2 med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen, dersom vedkommende testes med PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten.

   For karantenefritak etter andre ledd kreves dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste

   Unntak fra smittekarantene og ventekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

   RISIKOVURDERING OM DELTA-VARIANTEN

   Deltavarianten av koronaviruset kan overta i Norge i løpet av sommeren, ifølge en oppdatert risikovurdering fra FHI. Godt smittevernarbeid i kommunene kan bidra til å forsinke spredningen av denne varianten i Norge og bringe utbrudd under kontroll.

   Delta-varianten av koronaviruset har økt raskt i Norge, men ikke like raskt som Alfa-varianten da den tok over. Totalt antall tilfeller er fortsatt lavt, men har vært økende fra uke til uke. Andelen Delta ligger i snitt siste 4 uker på cirka 6,4 %, opp fra 1,4 % fra forrige risikovurdering 16. juni. Andelen var i uke 23 på 12 % på grunn av et pågående utbrudd.

   Vaksiner beskytter også godt mot Delta-varianten: Beskyttelsen mot alvorlig sykdom med Delta-varianten er høy allerede etter én dose.

   Utbredelse i verden: Delta er i ferd med å erstatte Alfa som den dominerende varianten i en rekke land. En rekke forhold, som demografi, epidemiens størrelse, vaksinasjonsdekning, vaksinasjonstype og internasjonal trafikk gjør at denne endringen av dominerende variant skjer med ulik hastighet. Dette gjør også at utbredelsen i Norge vil kunne være annerledes enn land som opplever økt smittetrykk.

   Regjeringens plan for gradvis gjenåpning