Koronaoppdatering | Uke 40 - 2021

20 positive koronatester
Ingen innlagt på sykehus

Stilisert koronavirus - Klikk for stort bildeKoronaoppdatering 

Uke 40 - 2021

Koronaoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager. 

Smittestatus

Det er registret 20 positive koronatester i uke 40, 13 stk verifisert med PCR-test, og 7 stk med antigen hurtigtest.

Testing

Det ble gjennomført 253 tester i uke 40.

Situasjonsbilde

Vi har en smitteklynge på en arbeidsplass med mange utenlandske arbeidere i Hammerfest by. 
Situasjonen er nokså oversiktlig, og mange av arbeiderne er fullvaksinerte. Flere av de positive er fullvaksinert med Janssens (J&J) vaksine.

Equinor har utført massetesting av egne ansatte på Melkøya. Ingen positive registrert så langt.

Risikovurdering fremover

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 1