Korrigering av eiendomsskatt 2021

På grunn av en beregningsfeil i vårt system for eiendomsskatt, blir det på neste faktura fra Hammerfest kommune krevet inn et korrigeringsbeløp for alle som betaler eiendomsskatt.

Korrigeringsbeløpet er i samsvar med skatteseddel/vedtak som ble sendt ut i februar 2021. Første faktura for eiendomsskatt som ble sendt ut i 2021 hadde en feil i periodiseringen, som nå blir rettet opp.

Vi sender også ut et brev om dette til alle det gjelder.