Kultur- og idrettsstipend 2022

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut kultur- og idrettsstipend. Det settes av 125 000 kroner årlig til formålet.

Hvert stipend er på minimum 25 000 kroner. Søknader behandles og vedtas av Hovedutvalget for oppvekst og kultur. Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien.

Idrettsstipend kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin idrettsgren. Søkere må være bosatt i Hammerfest kommune og representere et idrettslag eller et skytterlag i kommunen. Unge mellom 16 og 25 år er en prioritert målgruppe.

Kulturstipend kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin kulturgren. Søkere må være bosatt i Hammerfest kommune. Unge mellom 16 og 25 år er en prioritert målgruppe.

Søknadsfristen er 15. april.
Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema. For idrettsstipend trykk her, for kulturstipend trykk her.

Kontaktpersoner for stipendordningene er: