Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering i slutten av 2019

Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenger Statens kartverk, systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019.

Matrikkel: Stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 kl. 18 til utløpet av l. januar 2020. Totalt 9 virkedager.

Grunnbok: Stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 kl. 20:00 til utløpet av l. januar 2020. Totalt l virkedag.

Hvorfor?

  • Sikre at kommune- og regionreguleringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra l. januar 2020, når reformene trer i kraft.
  • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok.
  • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere.
  • Sikre at andre registereiere får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok.

Konsekvenser

  • Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
  • Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing.
  • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen. Egenerklæringsskjema kan sendes på papir.
  • Ingen tinglysing i perioden grunnboka er stengt.

Vær tidlig ute!

Merk dere datoene for stenging. Planlegg høsten og vær tidlig ute!

Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom og E-handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt.

NB! Tjenestene viser data fra frystidspunktet.