Oppfriskningsdose av koronavaksine tilbys nå til alle 18 – 64 år

Regjeringen har nå åpnet opp for at alle i aldersgruppen 18 – 64 år, også de som ikke er i spesielle risikogrupper kan få en oppfriskningsdose (for de fleste vil dette være 3. dose totalt). FHI anbefaler ikke denne vaksinen, men den er tilgjengelig for de som ønsker den.

Lav risiko for alvorlig sykdom

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at risikoen for alvorlig sykdom er lav for personer 18–64 år som ikke er i en spesiell risikogruppe. De fleste har tatt de anbefalte dosene, og mange har i tillegg relativt nylig gjennomått korona-infeksjon. FHI anbefaler derfor ikke oppfriskningsdose generelt for denne gruppen.

Andre grunner for å ønske oppfriskningsdose

Noen kan ha ikke-medisinske grunner for å ønske oppfriskningsdose. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen. Norge har god tilgang på koronavaksine nå.

Mulige bivirkninger

Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene.

Apotek1 utfører koronavaksinering i Hammerfest kommune

Alle som ønsker vaksine mot korona, og som oppholder seg i Hammerfest, kan selv bestille time for vaksinering hos Apotek 1 Hammerfest på Helseboka.

Les mer om koronavaksinering hos Apotek1