Pårørendeskolen

for pårørende til personer med demens – våren 2023

Tegning av to forvirrede eldre som hjelpes av yngre kvinner - Klikk for stort bilde AdobeStock / Mary Long


Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller nær venn som har demens­sykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personer med demens og for deg som pårørende. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Program

Torsdag 30 Mars

Demens og kommunikasjon v/ Marianne Simonsen, Mastergrad i Helsefag m/fordypning i demens og alderspsykiatri

Torsdag 13 April

Samlivet etter diagnose v/Lise Thomassen, Sexolog og jordmor.

Torsdag 20 April

Samtykkevurdering, fremtidsfullmakt og vergemål v/Vergemålsseksjonen Statsforvalteren.

Torsdag 27 April

Velferdsteknologi ved demens v/Laila Dagsvold, Velferdsteknologikoordinator og Stine Elstad, Demenskoordinator.

Torsdag 4 Mai

Egenomsorg til pårørende  v/Katrine Markus­sen, Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. Demensforeningen informerer om sitt arbeid v/Hammerfest demensforening.

Torsdag 11 Mai

Fysisk aktivitet og ernæring v/Liv-Unni Priestley, Mastergradsstudent i aldring og geri­atrisk helsearbeid og bachelor i ernæring.

Salsgata 16 (gamle FD-bygget),
fagstab helse og omsorg 
kl. 18 – 20
Enkel servering

Påmelding innen torsdag 16. mars 2023

Oppgi ditt navn, alder, telefonnummer/e-post og hvilken relasjon du har til personen som har en demenssykdom. Oppgi gjerne om personen bor hjemme, i heldøgnsbemannet omsorgs­bolig eller på sykehjem.

Påmelding via e-post eller telefon/SMS til:

Demenskoordinator


Stine Elstad

E-post : Stine.Elstad@hammerfest.kommune.no
Mobil  : +47 99 21 89 21


Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon!

Logo: Aldring og helse, Nasjonalt senter - Klikk for stort bilde
Logo: Nasjonalforeningen for folkehelsen - Klikk for stort bilde