Planlegger lettelser i smittevernreglene

Smittetallene er på vei nedover, og det pågående koronautbruddet ser sakte, men sikkert ut til å komme under kontroll. Vi planlegger derfor for lettelser i koronatiltakene fra neste uke.

Formannskapet møtes tidlig mandag 14. juni for å ta stilling til en oppdatering av den lokale forskriften om smitteverntiltak under koronautbruddet.

Følgende lettelser vil bli vurdert

  • Åpning av treningssentre og svømmehaller, eventuelt med antallsbegrensninger
  • Øke antallet som kan samles for trening og fritidsaktiviteter
  • Tillate at barn i samme kohort kan møtes på fritiden selv om det blir mer enn 5 gjester hjemme
  • Åpning av serveringssteder og adgang til å skjenke alkohol frem til kl. 22, eventuelt med pliktig besøksregistrering

Ny forskrift vil bli gjeldende fra tirsdag 15. juni.

I tillegg planlegger vi for å drifte skoler og barnehager på gult nivå fra mandag 14. juni, men dette er ikke regulert i forskrift.