Pressekonferanse for ungdom

Vi arrangerer pressekonferanse for ungdom (13 – 19 år) onsdag 18. november kl. 10:30.
Der vil det bli anledning for representanter fra elevrådene fra ungdomsskolene og videregående skole til å stille spørsmål direkte til ordfører og til kommuneoverlegene. Rektor på videregående skole vil også være tilstede.

Representanter for hvert elevråd vil bli invitert til å være tilstede i formannskapssalen og kunne stille spørsmål. Vi legger også opp til at alle klasser ved ungdomsskolene og videregående skole skal kunne sende inn spørsmål på forhånd eller underveis i pressekonferansen.

Pressekonferansen sendes direkte på kommunens facebookside:
https://www.facebook.com/hammerfest.kommune