Redusert tilbud i helsestasjon- og skolehelsetjenesten

På grunn av bemanningssituasjonen vil vi ha noe redusert tjenestetilbud fra uke 38 (19. september). 

Vi vil ha helsesykepleier tilstede ved alle skolene som følger opp nasjonal faglig retningslinje, men det vil være noe redusert tilstedeværelse i forhold til normalen.

En del av våre faste programmer må utgå denne høsten: 
Det vil ikke bli gjennomført psykologisk førstehjelp (6. trinn), og måling av høyde og vekt på 8. trinn tas bort. 

Skolestartsundersøkelsen på 1. trinn og 8. trinns helsesamtaler vil bli prioritert. 

Helsestasjon for småbarn blir også berørt, det betyr at kontrollen ved 6 mnd alder vil bli kun hos helsestasjonslegen, mens 10 mnd- og 17/18 mnd-kontrollene utgår. 

Dette er en høyst uønsket situasjon, men prioriteringene er gjort ut fra hva vi faglig sett mener er minst uheldig.
Hvis foreldre eller foresatte har bekymringer knyttet til sitt barns utvikling,  kan de selvsagt ta kontakt med tjenesten. 

Vi håper å få besatt alle stillinger så raskt som mulig.

Kontakt på mail: Helsestasjonen@hammerfest.kommune.no