Reinen drives nå utenfor reingjerdet

Nå er reingjerdet rundt Hammerfest sentrum ferdig tint frem og reparert, sånn at reindrifta er i gang med å drive ut rein som har trukket inn i byen. Reinvarslingen på kommunens nettsider kan derfor brukes igjen.

Hvis du observerer rein innenfor gjerdet, kan du sende varsel til reindrifta via skjema på våre nettsider

Om du ser skade på reingjerdet, porter eller ferister, kan du melde inn det via Nabolaget.

Vi har satt opp bjeffeboks ved feristen i Leirvikflågene, men Statens vegvesen har ikke fått selve feristen på plass ennå. Det betyr at det i en periode antakeligvis vil være mer rein enn vanlig spesielt i Rypefjord.