Scooterløyper på fastlandet stenges

Fra og med torsdag 28. april stenges disse scooterløypene på fastlandet:
2, 6, 8, 9, 9a og 13

Snøscooter og innkjøring-forbudt-skilt - Klikk for stort bildeHammerfest kommune har fått anmodning fra reindrifta om å stenge disse løypene.

Reinen er sterkt svekket etter en lang vinter med kritiske beiteforhold og er spesielt utsatt nå som kalvingen snart starter. Menneskelig aktivitet i nærheten vil da være en trussel mot reinen som kan føre til tap av dyr, og spesielt av nyfødte kalver.

Lovverket krever at kommunen behandler denne typen anmodninger raskt, og kommunens forskrift tilsier at løypene skal stenges i dette tilfellet.

NB! Merkestikkene vil ikke bli plukket ned før til helgen 30.april – 1. mai.
At stikkene står oppe betyr ikke at løypene er åpne.

Skooterløyper som stenger torsdag 28. april

Skooterløyper som stenger torsdag 28. april
Løype nr. Beskrivelse
2 Fra Neverfjord opp langs Vesterdalen til løype 1 vest for Storvatnet.
6 Fra parkeringsplass Dalveien langs Kvalsunddalveien til Neverfjordvatnet og Sennavatnan til løype 1.
8 Fra Fægfjord ved den gamle skoletomta, til Fiskevann, Ásájávri, Rundvannet, østenden av Langvannet (Hoallujávri), Saltvatnan, Triovatnan til løype 1 på Holmvatnet (Gittaidsuolujávri). Løypa har forbindelse med løype nr. 1.
9 Fra Miljøbygget i Kvalsund/parkeringsplass Dalveien, over elva og opp langs Kvalsunddalveien til Okselva. Langs Okselva til løype 13 til Bergelv. Vestsiden av Nussirjávri, øst for høyde 312 moh., vuolit Suoluluoppal, bajit Suoluluoppal, nedre Saltvatn (Nussir Suolujávri) og til løype 8.
9A Fra Gargo ved campingplassen, opp til Bierajavri, sør for Bergvannet og videre til Nussirjavri og inn på løype nr. 9.
13 Fra Kvalsund idrettsplass/Leikvang, gjennom Latovaivedalen bak Aresfjellet, langs reingjerdet til løype 9 ved Bergelv.

Snøscooterløyper

Forskrift om snøscooterløyper i Hammerfest kommune