Seismikkundersøkelser mellom Hyggevann og Meland

For mulig elektrifisering av Melkøya vil Equinor undersøke mulighetene for å bygge kabeltunell fra Hyggevann transformatorstasjon til Meland. De vil derfor utføre seismikkundersøkelser langs traseen i uke 48.

Seismikkunderøkelser brukes til å kartlegge jordskorpen ved å lage kraftige lydsignaler og kartlegge lydbølgene som reflekteres fra grunnen. Til undersøkelsene her blir det lagt ut en kabel med mikrofoner, og så blir det plassert ladninger med sprengstoff for hver 20. meter. Ladningene blir plassert i stålrør 1 – 1,5 meter ned i bakken. Stålrørene forhindrer fysiske skader på omgivelsene, og det vil ikke bli sprut.

Det vil kunne være mulig å høre smellene og føle vibrasjonene på kroppen. For å sette ned rørene i bakken, vil det bli boret med borhammer og kompressor.

Personell som utfører undersøkelsene vil måtte gå med kabel over tomter som ligger over den planlagte tunelltraseen.

Undersøkelsene vil foregå på dagtid i uke 48, 23. – 26. november

Arbeidet vil utføres av Geophysix.
Ved spørsmål kan Morgan Wåle, kontaktes på dagtid på telefon 91335363

Planlagte undersøkelseslinjer

Åpne kartet i eget vindu