Skal du bygge i sommer?

Informasjon om lover og regler finner du på våre nettsider og på Direktoratet for byggkvalitet.
Spørsmål om byggesaker eller veiledning kan også rettes til byggesak@hammerfest.kommune.no

Politiske møter i sommer

På grunn av mange pågående dispensasjonssaker er det ikke mulig å behandle nye politiske innkomne saker før tidligst i slutten av august.

Ferieavvikling

På grunn av ferieavvikling vil vi innføre telefon- og besøkstid på byggesaksavdelingen. Vi kommer tilbake med detaljer om dette