«Skattejakt» i havnebassenget

Søppelrydding i indre havneområde i Hammerfest.
– Kom og bli med på søppel-, skrot- og skattejakt i havna.

Hammerfest kommune, Hammerfest havn, Redningsselskapet og Hammerfest og Omegn Turlag ønsker velkommen til en ryddedugnad i sjø/strandområdene i sentrum søndag 11.oktober, kl.10-16.

Vi ønsker å få tatt opp synlig bunnskrot, plast og søppel langs havnepromenaden og kaiene/flytebrygga i sentrumsområdet. Målet med dette er å bidra til at en tur langs havna blir langt triveligere og penere enn i dag hvor mye søppel og skrot er synlig når du tar en tur langs havna vår. Dette vil også være med på å sette fokus på årets TV-aksjon (søndag 18.oktober), hvor temaet er marin plast.

Hammerfest havneområde er også en av landet mest forurensede områder og dette vil være med på å legge til rette for prosjekt «Ren Havn» hvor det skal mudres på sjøbunnen for å fjerne forurensede sedimenter.

I aksjonen på søndag vil vi «fiske» på sjøbunnen fra kaiene og fra småbåter, samt plukke søppel i strandsonen. Vi har tørrdrakter og vester for ungdommer og voksne som kan lånes ut, samt «fiskeutstyr». Blir vi mange tar vi også Mollafjæra.

På onsdag og torsdag skal vi bruke den nye havnebåten som har kran, samt Redningsskøyta for å ta opp større gjenstander og skrot som ligger på sjøbunnen. Redningsskøytas dykkere vil da bistå i dette arbeidet.

For deltakere vil det bli bevertning og muligheter for å varme seg i Redningselskapets lokale.