Smittevernoppdatering | fredag 19. november

127 positive koronatester hittil denne uken 
135 i isolasjon fredag morgen
1 pasient innlagt på sykehus  
 

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Fredag 19. november

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

 • Vi har fått påvist 127 positive tester for covid-19 hittil denne uken.
 • 135 er i isolasjon pr. fredag morgen.
 • Det er stor testaktivitet i kommunen, også utenom testsenteret. Det gjøres hjemmetester og testes på berørte avdelinger.
 • 1 pasient hjemmehørende i Hammerfest kommune er innlagt med covid-19 på Hammerfest sykehus.
 • 24 beboere på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er smittet med covid-19.

Vi ser et noe avtakende smittepress blant barn og unge, men det er fortsatt enkelttilfeller spredt over de fleste skoler og barnehager.

Det er en anstrengt situasjon i helsesektoren med høyt sykefravær grunnet både korona og andre luftveisinfeksjoner. Vi ber alle om å følge gjeldende smittevernråd for å hjelpe til med å begrense smitte og på den måten å lette trykket på helsetjenesten.

Gjeldende smittevernråd

 • Test deg hvis du får luftveissymptomer. Hold deg hjemme til du er frisk.
 • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom.
 • Bruk gjerne munnbind innendørs i det offentlige rom hvis det ikke er mulig å holde avstand.
 • Vurder å bruke hjemmekontor når det er mulig
 • Reduser antallet nærkontakter

Massevaksinering dose 3 for 65+

For å øke immuniteten i befolkningen nå som vi har et høyt smittetrykk i kommunen, vil vi gjennomføre massevaksinering med oppfriskningsdose («booster») dose 3 for de som er 65 år og over.

De som er 65 år og over kan få boosterdosen når det har gått minst fem måneder siden andre dose. 

Massevaksineringen vil finne sted i flerbrukshallen i Hammerfesthallen

 • mandag 22. november kl. 09:00 – 16:00
 • tirsdag 23. november kl. 09:00 – 13:00

Les mer om massevaksineringen

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 2