Smittevernoppdatering | fredag 26. november

148 positive koronatester hittil denne uken
144 i isolasjon fredag morgen
2 pasienter innlagt på sykehus  
11 beboere på kommunale institusjoner isolert med covid-19

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Fredag 26. november 2021

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

 • Vi har fått påvist 148 positive tester for covid-19 hittil denne uken. En liten topp i begynnelsen av uken kan skyldes halloweenfering i slutten av forrige måned.
  • mandag 48
  • tirsdag 42
  • onsdag 31
  • torsdag 27
 • 144 var i isolasjon pr fredag morgen
 • 2 pasienter hjemmehørende i Hammerfest kommune er innlagt med covid-19 på Hammerfest sykehus.
 • 11 beboere på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er smittet med covid-19. Ingen av disse har alvorlig sykdom, og samtlige er klinisk stabile. Vi har ikke hatt noen nye positive blant beboere på institusjonene denne uken.
  (27 har blitt smittet i denne smittebølgen.)

Hovedtyngden av smitte er fortsatt blant barn og unge og deres nærkontakter. 

Gjeldende smittevernråd

 • Test deg hvis du får luftveissymptomer. Hold deg hjemme til du er frisk.
 • Hold 1 meters avstand til de du ikke bor sammen med.
 • Unngå klemming og håndhilsing. Finn heller andre måter å hilse på.
 • Bruk munnbind innendørs i det offentlige rom hvis det ikke er mulig å holde avstand –  i butikker, kjøpesentre, frisører o.l., serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. 
 • Reduser antallet nærkontakter

Vaksinering

Det blir drop-in-vaksinering i kommunestyresalen i Hammerfest rådhus lørdag 27. november kl. 12 – 16.
Vi holder drop-in-koronavaksinering for alle som kvalifiserer til å få vaksine. Ingen timebestilling - bare møt opp! 
Ta med legitimasjon.

Se planlagte vaksinasjonsdager

Belastning på helsetjenestenen

Helsevesenet i kommunen er under press, med stort sykefravær - både på grunn av korona og andre luftveisinfeksjoner, men nødvendig helsehjelp er ivaretatt.

Besøksstopp ved kommunale institusjoner

Vi viderefører allment besøksforbud på de kommunale helse- og omsorgsinstitusjonene også ut uke 47. Individuelle hensyn tas i betraktning. 

Pressekonferanse

Det er planlagt pressekonferanse mandag 29. november kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant. 

Koronatelefonen

Vi har gjenåpnet kommunens koronatelefon:

Koronatelefonen

Hammerfest kommunes infotelefon om korona.

📞 484 09 779

Ring hvis du har spørsmål om koronaviruset og hva som skjer, eller hvis du lurer på på hva som gjelder for deg som bor i Hammerfest.

Hverdager 09:00 – 15:30

Ikke møt opp på legekontoret med symptomer

Nå som det er mye smitte i samfunnet, er det veldig viktig at du ikke møter opp på legevakt eller legekontor – eller på andre offentlige kontorer – hvis du har luftveissymptomer

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 2