Smittevernoppdatering | onsdag 17. november

69 positive koronatester hittil denne uken 
138 i isolasjon onsdag morgen
1 pasient innlagt på sykehus  
 

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Onsdag 17. november

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

 • Vi har fått påvist 69 positive tester for covid-19 hittil denne uken.
 • 138 er i isolasjon pr. onsdag morgen.
 • Det er stor testaktivitet i kommunen, også utenom testsenteret. Det gjøres hjemmetester og testes på berørte avdelinger.
 • 1 pasient hjemmehørende i Hammerfest kommune er innlagt med covid-19 på Hammerfest sykehus.
 • 20 beboere på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er smittet med covid-19.

Av de smittede er ca. 40 % barn og unge, 40 % deres husstandsmedlemmer og 20 % andre nærkontakter. Vi har nesten ingen med ukjent smittevei.

Gjeldende smittevernråd

 • Test deg hvis du får luftveissymptomer. Hold deg hjemme til du er frisk.
 • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom.
 • Bruk gjerne munnbind innendørs i det offentlige rom hvis det ikke er mulig å holde avstand.
 • Vurder å bruke hjemmekontor når det er mulig
 • Reduser antallet nærkontakter

Massevaksinering dose 3 for 65+

For å øke immuniteten i befolkningen nå som vi har et høyt smittetrykk i kommunen, vil vi gjennomføre massevaksinering med oppfriskningsdose («booster») dose 3 for de som er 65 år og over.

De som er 65 år og over kan få boosterdosen når det har gått minst fem måneder siden andre dose. 

Massevaksineringen vil finne sted i flerbrukshallen i Hammerfesthallen
mandag 22. og tirsdag 23. november 2021 kl. 09:00 – 16:00

Les mer om massevaksineringen

Nye regler for testing av nærkontakter

Alle nærkontakter* til en som har fått påvist smitte med covid-19 skal testes for smitte.

Uvaksinerte

Uvaksinerte skal testes enten med selvtest/hurtigtest hver dag eller PCR-test annenhver dag i 7 dager regnet fra smitteeksponeringen.

Fullvaksinerte, delvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder

– skal ta én test så raskt som mulig, og en test til i løpet av 7 dager fra smitteeksponeringen, helst mellom dag 3 og dag 5

Om du får positivt svar på en hjemmetest eller annen antigen hurtigtest, bør den alltid bekreftes med en PCR-test som du kan ta på vår teststasjon innen 24 timer.

Helsepersonell som er nærkontakter

Helsepersonell skal følge rådene som gjelder for befolkningen som helhet, men med noen ekstra smitteverntiltak:

Helsepersonell bør

 • bli hjemme og teste seg, selv ved vage symptomer.
 • være ekstra oppmerksomme på egen helse og utvikling av luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering og følge egne råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr
 • benytte munnbind fram til 5 dager etter siste eksponering når de har nær kontakt med pasient. Gjelder også ved negativ test. De bør tilstrebe å holde avstand til kolleger.

Helsepersonell kan

 • gå på jobb med nyoppståtte vage luftveissymptomer eller milde restsymptomer og god allmenntilstand hvis de har testet negativt for covid-19 og benytter munnbind ved tett kontakt med pasienter og holder avstand til andre ansatte
* som nærkontakt regnes alle som har vært i mindre enn to meters avstand fra en smittet i 15 minutter eller mer, og alle husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, som kjærester, bestevenner, sexpartnere og lignende.

Pressekonferanse

Det er planlagt pressekonferanse onsdag 17. november kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant. 

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 2