Smittevernoppdatering | Uke 45 - 2021

208 positive koronatester
746 tester gjennomført  
3 pasienter innlagt på sykehus  
1 covid-smittet pasient død
 

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Uke 45 - 2021

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

Oppsummering for uke 45

 • Vi har fått påvist 208 positive tester for covid-19 i uke 45.
 • Vi har gjennomført 746 tester for koronasmitte. Det tilsvarer 6,5 % av befolkningen.
 • 144 er i isolasjon ved utgangen av uke 45.
 • 3 pasienter hjemmehørende i Hammerfest kommune er innlagt med covid-19 på Hammerfest sykehus.
 • 16 beboere på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er smittet med covid-19.
 • 1 pasient med påvist covid-19-smitte har dødd i løpet av uken. Det er dødsfall nr. 3 av covid-19-smittet pasient i løpet av pandemien

Av de smittede er ca. 40 % barn og unge, 40 % deres husstandsmedlemmer og 20 % andre nærkontakter. Vi har nesten ingen med ukjent smittevei.

Gjeldende smittevernråd

 • Test deg hvis du får luftveissymptomer. Hold deg hjemme til du er frisk.
 • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom.
 • Bruk gjerne munnbind innendørs i det offentlige rom hvis det ikke er mulig å holde avstand.
 • Vurder å bruke hjemmekontor når det er mulig
 • Reduser antallet nærkontakter

Testing av skoleklasser

Vi har testet utlevering av hjemmetester til skolebarn. Det har gått veldig bra og avlaster oss betraktelig, så det fortsetter vi med. 

Besøksstopp ved kommunale institusjoner

Vi viderefører allment besøksforbud på de kommunale helse- og omsorgsinstitusjonene ut uken. Individuelle hensyn tas i betraktning. 

Situasjonen i Hammerfest nå

Norge og Hammerfest er nå i en situasjon der vi skal tåle luftveisvirus og smitte som en del av en normal hverdag. Samtidig skal vi hindre at helsevesenet blir overbelastet. I praksis er betyr dette at vi har som strategi å bremse smittespredningen mens vi er på vei inn i en normal hverdag.

Luftveisvirus er en normal del av et normalt samfunn. Vi har i alle år levd med vissheten om at luftveissykdommer kan gi alvorlig sykdom hos de eldste og sykeste, og at det dessverre er en av de hyppigste dødsårsakene hos eldre på sykehjem.

Etter at pandemien kom for snart to år siden levde vi i en kunstig situasjon nesten uten virus og luftveisinfeksjoner. Grunnen var at vi ventet på vaksiner, slik at befolkningen kunne få så god immunitet og beskyttelse mot alvorlig sykdom som mulig mot covid-19. I mellomtiden falt immuniteten i befolkningen mot alle andre luftveisvirus.

Resultatet av nedstengningen ser vi nå, når vi åpner opp samfunnet igjen og lever tilnærmet normalt: En stor smittebølge av covid19 og alle andre luftveisvirus. For virus forsvinner ikke. Smittebølgen brer seg ut i befolkningen og inn i sykehjem og institusjoner som forventet. Det er ikke mulig å unngå smitte til de eldste og sykeste fullstendig når samfunnet er åpent, selv om smittevernet mot denne gruppen er forsterket.

Den smittebølgen vi ser nå har en topp. Vi vet ikke hvor nært vi er toppen, men vi vet at vi må over toppen før det går ned. Gjennom smittebølgen får vi igjen økt immunitet i befolkningen for alle sykdommer. Når det gjelder covid-19, vil de som ikke er vaksinert få sin immunitet i denne bølgen. I tillegg ser vi at vaksinen beskytter godt mot alvorlig sykdom og død, men ikke så godt mot å bli smittet. Når fullvaksinerte voksne blir smittet er det fordi immuniteten har falt, og på den måten får de sin naturlige 3. dose av viruset. Det er dette som ser ut til å gi best immunitet på sikt: vaksine + gjennomgått sykdom.

Når vi er kommet over denne smittebølgen vil befolkningen i Hammerfest ha god beskyttelse og immunitet, både mot covid-19 og andre luftveissykdommer. Vi har da oppnådd flokkimmunitet.

Pressekonferanse

Det er planlagt pressekonferanse onsdag 17. november kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant. 

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 2