Smittevernoppdatering | Uke 46 - 2021

219 positive koronatester
3 pasienter innlagt på sykehus  
3 covid-smittede pasienter døde
 

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Uke 46 - 2021

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

Oppsummering for uke 46

 • Vi har fått påvist 219 positive tester for covid-19 i uke 46.
 • Vi har gjennomført 860 tester for koronasmitte på testsenteret. Det tilsvarer 7,5 % av befolkningen. I tillegg er et stort antall testet på avdelinger, på skoler og i barnehager, og hjemme.
 • 144 er i isolasjon ved utgangen av uke 46.
 • 3 pasienter hjemmehørende i Hammerfest kommune er innlagt med covid-19 på Hammerfest sykehus.
 • 20 beboere på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er smittet med covid-19. (27 har blitt smittet i denne smittebølgen, og 7 er avisolert)
 • 3 pasienter med påvist covid-19-smitte har dødd i løpet av uken. Det er dødsfall nr.4, 5 og 6 av covid-19-smittede pasienter i løpet av pandemien

Hovedtrykket av nye koronasmittede ligger nå blant barn og unge. 

Gjeldende smittevernråd

 • Test deg hvis du får luftveissymptomer. Hold deg hjemme til du er frisk.
 • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom.
 • Bruk gjerne munnbind innendørs i det offentlige rom hvis det ikke er mulig å holde avstand.
 • Vurder å bruke hjemmekontor når det er mulig
 • Reduser antallet nærkontakter

Vaksinering

I dag og i morgen, mandag 22. og tirsdag 23. november gjennomfører vi massevaksinering med oppfriskningsdose (dose 3) av koronavaskine i flerbrukshallen i Hammerfesthallen for de fra 65 år og over og for helsepersonell ved Finnmarkssykehuset. Vi fortsetter med vaksinering på Arktisk kultursenter (AKS) på torsdager utover vinteren

Se planlagte vaksinasjonsdager

Besøksstopp ved kommunale institusjoner

Vi viderefører allment besøksforbud på de kommunale helse- og omsorgsinstitusjonene også ut uke 47. Individuelle hensyn tas i betraktning. 

Pressekonferanse

Det er planlagt pressekonferanse fredag 26. november kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant. 

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 2