Smittevernoppdatering | Uke 47 - 2021

196 positive koronatester
2 pasienter innlagt på sykehus  
2 covid-smittede pasienter døde
 

Tegning av stilisert sprøyte og virus - Klikk for stort bildeSmittevernoppdatering 

Uke 47 - 2021

Smittevernoppdatering fra Hammerfest kommune vil normalt komme ukentlig, på mandager – hyppigere ved behov.

Testing og smittesporing

Oppsummering for uke 47

 • Vi har fått påvist 196 positive tester for covid-19 i uke 47.
  • mandag: 48
  • tirsdag: 42
  • onsdag: 31
  • torsdag: 27
  • fredag: 29
  • lørdag: 24
  • søndag: 24
 • 108 er i isolasjon ved utgangen av uke 47.
 • 2 pasienter hjemmehørende i Hammerfest kommune er innlagt med covid-19 på Hammerfest sykehus.
 • 2 beboere på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er smittet med covid-19. 
 • 2 pasienter med påvist covid-19-smitte har dødd i løpet av uken. Det er dødsfall nr. 7 og 8 av covid-19-smittede pasienter i løpet av pandemien

Hovedandelen av de smittede er nå i aldersgruppen 20-65 år. Vi ser at smitten blant de over 65 har gått kraftig tilbake, det er gledelig, siden det er den aldersgruppen som har størst risiko for å bli alvorlig syke av koronasmitte. Smittetallene har gått merkbart ned i løpet av uken. Det var 48 nye smittede på mandagen og 24 på søndag, og vi håper på at den tendensen kan holde seg fremover. 

Gjeldende smittevernråd

 • Test deg hvis du får luftveissymptomer. Hold deg hjemme til du er frisk.
 • Hold 1 meters avstand til de du ikke bor sammen med.
 • Unngå klemming og håndhilsing. Finn heller andre måter å hilse på.
 • Bruk munnbind innendørs i det offentlige rom hvis det ikke er mulig å holde avstand –  i butikker, kjøpesentre, frisører o.l., serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. 
 • Reduser antallet nærkontakter

Vaksinering

Hammerfest kommune er godt i gang med å vaksinere med dose 3. I løpet av helga har det åpnet opp for vaksinering av alle over 45 år. Det må ha gått over seks måneder fra dose 2 for aldersgruppe 45–64. De som er over 65 år kan få dose 3 når det har gått minst fem måneder fra dose 2.

De over 45 år kan møte til vaksinering på AKS på torsdager. Det er også åpent for å få dose 1 og dose 2. Hammerfest kommune oppfordrer alle til å ta vaksine. Vaksine er den beste og viktigste beskyttelsen vi har mot covid-19.

Se planlagte vaksinasjonsdager

Åpner opp igjen for besøk ved kommunale institusjoner

Vi har nå åpnet igjen for besøk til beboere på kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Det er ikke nødvendig å avtale besøk på forhånd, men alle besøkende registreres slik at vi kan drive smittesporing.

Hvis du har luftveissymptomer, skal du holde deg hjemme og ikke gå på besøk:

 • hoste eller nysing
 • sår hals
 • tap av lukte- eller smakssans
 • snørr og rennende nese
 • hodepine
 • feber
 • dårlig allmenntilstand – føler seg dårlig

Hvis du har noen av disse symptomene skal du holde deg hjemme og ikke gå på besøk til helse- og omsorgsinstitusjoner

Pressekonferanse

Det er planlagt ny pressekonferanse ondsag 1. desember kl. 10:00.
Pressekonferansen sendes som vanlig direkte på kommunens facebookside, og legges ut på kommunens nettside i etterkant. 

Risikovurdering

Vår løpende risikovurdering baserer seg ikke på antall koronasmittede, men heller på den samlede belastningen på helsevesenet fra covid 19, sesonginfluensa, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Det vil være dette totalbildet som er avgjørende for vår risikovurdering og om vi skal innføre lokale smitteverntiltak.

Vi planlegger for  3 forskjellige scenarier:

 • Scenario 1
  Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredningen i samfunnet.
  Ingen tiltak utover grunnleggende smitteverntiltak.
 • Scenario 2
  Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  Mulige tiltak er forsterket kommunikasjon, minne om viktighet av vaksinasjon, oppfordre til hjemmekontor, tiltak rettet mot sårbare grupper og vurdere å gjeninnføre nedjustert TISK.
   
 • Scenario 3
  Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.
  Mulige tiltak er gjeninnføre TISK, målrettede kontaktreduserende tiltak og kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden i ulike grupper og sektorer.

Vi er for tiden i scenario 2