Søk om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

Lag og foreninger kan søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist torsdag 16. februar kl. 13:00

4 barn i fotballdrakt står med ryggen til. Barna har ulikt kjønn og ulik hudfarge. - Klikk for stort bilde

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

Les mer om tilskuddsordningen og send søknad her