Sørøygata stenges

Sørøygata stenges for gjennomkjøring mandag 25.september kl.07:00 til om lag torsdag 28. september/fredag 29. september, for påkobling av vann og avløp.

Kontakt

Entreprenør Yngve Sletten - Gravepartner 
M 91 84 21 85