Status for nye scooterløyper i Hammerfest kommune

Vi arbeider med godkjenning av nye scooterløyper i Hammerfest kommune. Dette arbeidet har pågått siden januar 2019, og vi vil snart sende ut brev til alle grunneiere som blir berørt.

Klikk for stort bilde Adobe Stock/Delphotostock

30. januar 2019 varslet daværende Hammerfest kommune om oppstart av arbeid med ny forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter med tilhørende kart. Dette ble annonsert i Finnmark dagblad og på kommunens nettsider. Vi har hatt møter med bygdelag, og om ettermiddagen 14. februar avholdt vi et åpent møte i kommunestyresalen, der vi informerte både om friluftslivet og om prosessen videre for scooterløypene. Fristen for innspill var 14. mars.

Siden det har administrasjonen jobbet videre med planlegging av løypene. Det er mange hensyn som må tas: støy, friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø, sikkerhet for de som kjører og andre, samtykke fra grunneiere og reindrift. 

Dessverre har prosessen tatt litt lenger tid enn forventet, men vi er nå der i prosessen at vi sender ut brev til alle grunneieren, og når forslaget er klart vil det bli en høringsrunde på 6 uker.

Tidligere Kvalsund kommune fikk godkjent sine løyper før jul 2019.

Her finner du oversikt over dagens scooterløyper

Planlagte løypeendringer

Her ser du kart over de planlagte løypeendringene. Blå linjer viser dagens løyper, grønne linjer viser nye, planlagte løyper og røde løyper viser eksisterende løyper som planlegges stengt.

Du kan skrolle og zoome i kartet.

Åpne løypekartet i et eget vindu

Kontakt

Jonny Kristensen
Driftsbetjent
E-post
Telefon 78 40 26 70
Mobil 911 67 577
Åse M. Kongsbak
Arealplanlegger
E-post
Telefon 78 40 25 50