Støyende arbeid i Hammerfest havn

NCC skal nå i gang med spuntarbeider for den nye sentrumskaia i Hammerfest. Arbeidet vil foregå fra slutten av april til oktober 2022.

Last ned støykartet som pdf (PDF, 821 kB)

Spuntarbeidet på sentrumskaia vil medføre støy, siden spuntene må bankes ned med vibronål og lodd. Det er dessverre ikke mulig å unngå støy med dette arbeidet.

Arbeidsperiode april–oktober

Arbeidet starter etter påske, i uke 17 (25.–30. april) og vil pågå til oktober 2022.
Arbeidstiden vil være mandag–lørdag 07:00–19:00.

NCC vil så langt det er mulig holde seg innenfor denne arbeidstiden, men det kan unntaksvis bli behov for å arbeide noe utover dette.

Vi beklager ulempene som følger med arbeidet

Hvis du ønsker å få nærmere informasjon gjennom byggeperioden, kan du sende din e-postadresse til NCC. NCC vil sende ut e-post med informasjon underveis i prosjektet.

Send din e-postadresse til: Liv.natlandsmyr@ncc.no

Mer informasjon

Spunt
En spunt er en støttekonstruksjon som brukes for å holde løsmasser unna utgravinger på land og i sjøen.
Spunt - Wikipedia