Temaplan for eiendomsforvaltning

Temaplan for eiendomsforvaltning ble vedtatt i kommunestyret i desember.

Planen gir strategiske føringer og utviklingsoppdrag som skal gjennomføres i forvaltningen av kommunens bygningsmasse. Planen har et overordnet perspektiv, og danner grunnlaget for to handlingsplaner. Disse er Boligpolitisk Handlingsplan og Plan for disponering av formålsbygg.