Til høring: Nye vei- og adressenavn

Språkrådet har kommet med forlag til nye vei- og adressenavn i Hammerfest. Navneforslagene legges ut til høring med høringsfrist 28. november 2020.

Navnene er:

  • «Heimevernsveien» beliggende i Baksalen nedenfor Skytterhuset.

Kartutsnitt Baksalen - Klikk for stort bildeKartutsnitt Heimevernsveien 

  • «Hammerfest arena» beliggende på Prærien.

Kartutsnitt Prærien - Klikk for stort bildeKartutsnitt Hammerfest arena  

Innspill kan sendes til Gerd Hagen, fagstab Teknisk drift og eiendom.

Kontakt

Gerd Hagen
Kultursjef
E-post
Telefon 78 40 20 77
Mobil 993 90 488