Til høring: Søknad om endring av akvakultur lokalitet 32598 Kokelv i Hammerfest kommune

NRS FARMING AS søker om å flytte anlegg for akvakultur.

Frist for å sende høringsuttalelse er tirsdag 4. oktober 2022

Endringen består i flytting av senterposisjonen av anlegget ca. 386 meter i retning Nord-Øst og utvidelse av burstørrelsen fra 80 til 100meter. Da antall bur holdes uforandret på 2x6 vil det medføre at overflateområdet økes fra 160 x 480 meter til 200 x 600meter. I tillegg kommer etableringer av fortøyninger og ny forflåteplassering.

Anlegget søkes vridd slik at det kommer på tvers av dominerende vannutskifting. Søknaden omfatter ikke noen endring av anleggets MTB på 3600 tonn.

Kartutsnitt - Klikk for stort bilde 

Kartutsnitt - Klikk for stort bilde 

Høringsuttalelser merkes med referanse 22/10425 og leveres skriftlig til Hammerfest kommune:

Postadresse

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send sikker post
Send e-post

For nærmere informasjon, kontakt natur- og miljøfaglig rådgiver Tom Eirik Ness
(se kontaktinformasjon under)

22/10425 NRS Farming AS - endring av akvakultur lokalitet 32598 Kokelv
Tittel Publisert Type
Søknad om endring av akvakultur lokalitet 32598 Kokelv Hammerfest kommune - Oversendelse av søknad for offentlig ettersyn og kommunal behandling

06.09.2022 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned SKNADO~1.PDF
SV_ Søknad fra NRS Farming AS vedrørende endring av lokalitet 32598 Kokelv

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SV_ Søknad fra NRS Farming AS vedrørende endring av lokalitet 32598 Kokelv.pdf
Søknad om endring av akvakulturlokalitet 32598 Kokelv.msg.PDF

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om endring av akvakulturlokalitet 32598 Kokelv.msg.PDF.pdf
Søknad_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF.pdf
Vedlegg 1 Kvittering søknadsgebyr Kokelv 12.08.22.PDF

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 Kvittering søknadsgebyr Kokelv 12.08.22.PDF.pdf
Vedlegg 2_Begrunnelse_Søknad_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2_Begrunnelse_Søknad_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF.pdf
Vedlegg 3_Kartpakke_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3_Kartpakke_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF.pdf
Vedlegg 4_Forundersøkelse_Kokelv_Hammerfest_NRS 12.08.22.PDF

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4_Forundersøkelse_Kokelv_Hammerfest_NRS 12.08.22.PDF.pdf
Vedlegg 5_Strømundersøkelser_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5_Strømundersøkelser_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF.pdf
Vedlegg 6_B undersøkelse_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6_B undersøkelse_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF.pdf
Vedlegg 7_C undersøkelse_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7_C undersøkelse_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF.pdf
Vedlegg 8_Behovsvurdering KU_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8_Behovsvurdering KU_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF.pdf
Vedlegg 9_KS_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9_KS_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF.pdf
Vedlegg 10_Beredskapsplan_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF

06.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 10_Beredskapsplan_Kokelv_Hammerfest_NRS_12.08.22.PDF.pdf

Kontakt

Tom Eirik Ness
Natur-og miljøfaglig rådgiver
Plan og Utvikling
E-post
Telefon 78 40 25 54
Mobil 971 98 795