Til lokal høring: Nytt veinavn til en kort, rett vei med to korte sideveier fra Repparfjordveien/RV94 i retning sør mot Repparfjordelva

Forslag til veinavn er Solmyrveien som tilrådt av Språkrådet. 

Klikk for stort bildeKartutsnitt  

Høringsfrist: 4. mars 2021


Spørsmål og evt. uttalelse kan rettes rådgiver Gerd Hagen
M 993 90 488
Send e-post