Tilskudd til frivillige lag og foreninger 2021

Hammerfest kommune har tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, ikke-kommersielle grupper og andre/private som driver utadrettet og aktivitetsfremmede kulturarbeid.

Kommunen har følgende tilskuddsordninger: 

  • Grunntilskudd
  • Aktivitets-/prosjekttilskudd 
  • Tilskudd til drift/mindre investeringer i bygg/anlegg og til utstyr
  • Tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene 

Aktiviteter, tiltak og prosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, unge, innvandrere, flyktninger og eldre blir prioritert.

Søknadsfrist 15. mars 2021
Idrettslag- og foreninger: Søknadsfrist 15. mai 2021
Tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene: Søknadsfrist 20. mai 2021 - ingen skjema


Retningslinjer finner du her.
Søknadsskjema finner du her

Ved behov for papirskjema, ta kontakt med Servicekontoret. Papirskjema sendes:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Kontakt

Grethe Johannessen
Fagansvarlig kultur
E-post
Telefon 78 40 28 02
Mobil 981 09 837
Reidar Næss
Fagleder
E-post
Telefon 78 40 20 84
Mobil 468 61 276

Adresse

Servicekontoret

Besøksadresse

Rådhuset
Rådhusplassen 1
9600 Hammerfest

T 78 40 25 00

 

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

T 78 40 25 77

 

 


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
78 40 20 00
servicekontoret@hammerfest.kommune.no

Send melding til oss med SikkerPost