Tilskuddsordninger fra Sametinget

Sametinget kan gi tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern.

Gamel tømmerbygging - Klikk for stort bildeEieren av dette stabburet‐naustet i Tana har fått midler til årringdatering og istandsetting. Bygningen viste seg å være fra 1833, og er dermed en av de eldste samiske bygningene i Finnmark. Sametinget  

Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider

Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider:

Tilskuddene gjelder for 2021

Søknadsfrist: 1.november 2020


Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Lars‐Børge Myklevold
Seniorrådgiver
T 78 48 42 73
lars.borge.myklevold@samediggi.no

Kjartan Gran
Seniorrådgiver
T 78 48 42 84
kjartan.gran@samediggi.no

Elin Rose Myrvoll
Fagleder
T 78 47 40 20
elin.rose.myrvoll@samediggi.no