To uregulerte tomter til salgs

Hammerfest kommune har to uregulerte tomter til salgs, én i Baksalen og én i Fuglenesåsen.

Baksalen – uregulert tomt med potensiale for 16 boenheter, god beliggenhet

Uregulert tomt med potensiale for minimum 16 boenheter til salgs i Baksalen. Området er avsatt til formålet boligbebyggelse (B14), med krav om regulering i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord.

Boligområde Baksalen B14  

Fuglenesåsen – uregulert tomt med potensiale for 15 boenheter, god utsikt

Uregulert tomt med potensiale for minimum 15 boenheter til salgs i Fuglenesåsen. Området er avsatt til formålet boligbebyggelse (B4), med krav om regulering i kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord.

Boligområde B4