Tre enheter fikk HMS-pris

Hammerfest kommune deler hvert år ut en HMS-pris, som i følge statuttene skal gå til en virksomhet «som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet. Både det fysiske og det sosiale arbeidsmiljøet er viktig.

I år var det tre virksomheter som juryen mente fortjente denne ekstra påskjønnelsen:

  • Soria Moria
  • Fuglenes skole
  • Helsetasjons- og skolehelsetjenesten

Virksomhetene har blitt nominert av egne ansatte, og vi sakser fra nominasjonene:

Soria Moria

Prisutdeling - Klikk for stort bildeVi jobber hver eneste dag for at de som kommer hit til huset skal oppleve det som en behaglig reise å få lov å være del av Soria Moria gjennom sin arbeidsdag. Vi skaper en god dialog mellom ledsagere, bruker og oss som er fast på huset – og på den måten bidrar vi til et godt psykisk arbeidsmiljø.

Vi tror på at følelsen av å mestre, og det å lykkes og finne løsninger, formes best i trygge rammer. Derfor er vi bevisste på sikkerheten på huset. Trappeoppganger er ryddet for ting og varer man kunne ha snublet i, vi har sikret ordentlig belysning, og alle husets trappetrinn er sikret med slisikker reflekstape, sånn at også svaksynte kan komme seg frem.

Det kaller vi å jobber for en sikker arbeidsplass her på huset.

Fuglenes skole

Prisutdeling - Klikk for stort bildeKollegiet som helhet ser at kontinuerlig arbeid med arbeidsmiljøet nytter. Vi bygger relasjoner og en kultur som er en viktig bærebjelke og støtte når vi møter på felles utfordringer.Fuglenes skole

En gruppe har jobbet særskilt med arbeidsmiljøet med å forberede og gjennomføre personalmøter. Arbeidet har blan annet resultert i et sammensatt sosialt årshjul og en velferdskasse som ivaretar kollegiet i små og større begivenheter.

Vi ser en stor endring i miljøet etter å ha arbeidet målrettet. Vi er blitt en mer sammensveiset gjeng som støtter og hjelper hverandre. Sykefraværet har også gått ned noe som igjen fører til en normalbelastning på de som er på jobb. Vi er på god vei.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Prisutdeling - Klikk for stort bildeTeamet kan ikke vise til noe ekstragavant for året, men gjør en jevn særlig innsats for å holde på, og videreutvikle vårt gode arbeidsmiljø.

De ansatte viser glede over å komme  på jobb. Sykefraværet er stabilt lavt og de ansatte bryr seg om hverandre. Dette viser de blant annet ved å sende med meldinger til de som er hjemme fra jobb,

bidrar til blomst og oppmerksomhet når livet butter hos en kollega, og gir gode klemmer når kollegaer er tilbake fra jobb etter sykefravær og ferie. De som ikke er på jobb når de har bursdag synges det gjerne bursdagssang for via telefon på høyttaler.

Teamet har en positiv guts,- de er åpne for nytenking,  fleksible, har løsningsfokus og stiller opp når det gjelder også utenom ordinær arbeidstid.

Prisene, som består av en pengesum, et diplom og en «vandrepokal» i form av en isbjørn i glass, ble delt ut av personalsjef Trude Klaussen og HMS-koordinator Nina Moen Olsen.

Pressebilder