Vaksinering for vinteren 2023

Epidemiene av covid-19, influensa og RS-virus øker i Norge. Det er ikke for sent å ta vaksine.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at personer i risikogrupper tar influensavaksine raskt og at personer over 65 år og i risikogrupper tar en oppfriskningsdose av koronavaksine.

Antall nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og øker fortsatt. Det er nå flere innleggelser med influensa enn med covid-19. Antallet nye innleggelser på intensivavdeling er foreløpig nokså lavt.

Vi har betydelig belastning i sykehusene. I Norge er belastningen på sykehusene som skyldes luftveisinfeksjoner større enn alle år før pandemien.

Epidemiene ventes å nå toppen om noen uker, men vil fortsette gjennom vinteren. Sykehusene og kommunene må derfor være beredt på mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus, melder FHI.

Personer i risikogrupper bør ta influensavaksine.

Det er fortsatt ikke for sent å vaksinere seg mot influensa.

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg.

Les mer om influensavaksine til risikogrupper – fhi.no

De fleste barn og unge tåler influensa, men noen kan bli alvorlig syke. Barn og unge i risikogruppen får oftere et alvorlig forløp og anbefales derfor influensavaksine. Svært få barn i risikogruppene er vaksinert mot influensa.

Hvordan få influensavaksine

Personer i risikogruppene kan bestille influensavaksine hos sin fastlege, og må bare betale egenandel. Andre som ønsker influensavaksine kan bestille denne på apotek, og må da betale for den selv.

Personer over 65 år eller i risikogrupper bør ta en oppfriskningsdose av koronavaksine

FHI anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine nå:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre
  • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
  • gravide i 2. og 3. trimester

Det bør ha gått minimum 4 måneder siden forrige vaksinedose, så dette gjelder dem som ikke har fått vaksiner siden sommeren.

Les mer om ny oppfriskningsode – fhi.no

Hvordan få koronavaksine

 

Apotek1 utfører koronavaksinering i Hammerfest kommune

Vask hendene ofte – og hold deg hjemme hvis du blir syk

Vi kan fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot koronasmitte, men det er fortsatt viktig å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer, og å ha god hoste- og håndhygiene.