Varsel om foreslåtte endringer i barnehageavgift fra 1.januar 2024

Fra 1. august 2023 er det gratis barnehageplass i tiltakssonen (Finnmark og Nord-Troms), men du må betale kostpenger, og gebyr hvis du henter barn etter stengetid.

Alle barnehagebarn skal ha minimum fire ukers ferie i løpet av et barnehageår, hvorav 3 uker skal være sammenhengende i perioden 1. juni til 30. august. Det blir derfor ikke fakturert for kostpenger i juli, uansett når barnet faktisk har ferie.

Barnehage - varsling om endring
Gebyr Sats 2023 Sats 2024
Gebyr ved for sent hentet barn, per påbegynte halvtime 314 400
Kostpenger, per måned 400 450

(Priser for 2024 gjelder så sant forslaget til økonomiplan blir vedtatt av kommunestyret.)