Varsel om foreslåtte endringer i SFO-avgift fra 1.januar 2024

I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2024, er det lagt inn endringer i foreldrebetaling for SFO.

  • Gratis SFO for alle på 1. trinn er foreslått avviklet
  • Gratis SFO for alle trinn på distriktsskolene er foreslått avviklet.
Foreldrebetaling
Gebyr Sats 2023 Sats 2024
Dagplass, per barn per dag 137 200
Gebyr ved for sent hentet barn, per påbegynte halvtime 260 400
Halv plass, 1.–2. trinn 0 0
Hel plass, 1.– 2. trinn 1 372 1 500
Halv plass, 3.–4. trinn 1 673 2 000
Hel plass, 3.–4. trinn 2 743 3 000
Kostpenger 200 300

Se fullstendig oversikt over foreldrebetaling for SFO her