Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Hammerfest kommune varsler om oppstart av regulering og høring av forslag til planprogram - Fuglenesfjellet Nord.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning fra Statnett for bygging av ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Lebesby. Som en del av prosjektet har også Repvåg Nett AS søkt om å få bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Skaidi og Smørfjord. Tiltakene berører Hammerfest, Porsanger og Lebesby kommuner i Troms og Finnmark fylke

Høringsfristen er satt til 14.mai 2021.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har blitt bedt av Olje- og energidepartementet om å gjenoppta konsesjonsprosessen for ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest. I den forbindelse har Statnett søkt om enkelte endringer i prosjektet. Kraftledningen befinner seg i sin helhet i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke.

Høringsfristen er satt til 14. mai.

Frist for uttalelser til planprogrammet er 4. mars 2021.