Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I forbindelse med adressering i Hammerfest kommune har Språkrådet tatt opp navnesak for skrivemåten av noen stedsnavn som skal få funksjon som adressenavn.

Hammerfest kommune etterspør uttalelse av nordsamisk og norsk navn på bygda i botnen av fjorden Revsbotn/Jáhkovuotna.

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av 23 stedsnavn i Hammerfest kommune fordelt på 4 nordsamiske navn og 19 norske navn. Vedtakene er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stedsnavn. 

Frist for innspill er onsdag 17. februar 2021

Frist for uttalelser til planprogrammet er 4. mars 2021.