Kommuneplanens arealdel for Hammerfest 2020-2032 til offentlig ettersyn

Med bakgrunn i sammenslåingen av kommunene Hammerfest og Kvalsund er det besluttet å lage en ny arealplan for hele den nye kommunen. Planforslaget er nå utarbeidet og du kan komme med innspill.

Planforslag presentert for kommunestyret 5. juni 2020

Se filmen på Vimeo.com 

Planforslag

Innspill til forslaget til arealplan kan sendes til

postmottak@hammerfest.kommune.no

eller til

Hammerfest kommune
planavdelingen
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Det vil også bli mulig å gi muntlige innspill til dette på folkemøtene som skal arrangeres til høsten.

Frist for innspill er 1 Oktober 2020
 

Send innspill

Planforslaget var oppe til politisk behandling i Hammerfest kommunestyret den 16/6 2020.

På møtet fattet kommunestyret følgende vedtak: Følg lenke (PDF, 468 kB)