Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Rypefjord Marina

Reguleringsplan for Rypefjord Marina var oppe til politisk sluttbehandling i kommunestyret 05.06.2020 og ble vedtatt med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12 - 12. Planen tilrettelegger for boligutbygging i privat regi og kan leses her

Vedlegg

Rypefjord Marina plankart (JPG, 240 kB)