Melding om vedtatt endringsforslag for Øvre Skaidilia hytteområde

Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har, etter delegering fra kommunestyret, godkjent endring av reguleringsplan for Øvre Skaidilia hytteområde. 

I hovedutvalget for næring, miljø og utvikling 15.06.2020 ble endringsforslag for Øvre Skaidilia hytteområde vedtatt. Endringsforslaget omfatter følgende forhold:

  1. Mindre justering av areal til p-plasser, inkludert skråningsutslag mot terreng
  2. Endre til riktig SOSI-kode på eksisterende hytter (feilaktig regulert til friluftsformål)
  3. Ta inn faresone for områder med skredfare (skredlagt 2019/2020)
  4. Redusere antall fortetningstomter pga. skredfare og krevende terreng

Plankart, planbeskrivelse og bestemmelsene med vedlegg kan sees her.

Kontakt

Åse M. Kongsbak
Arealplanlegger
E-post
Telefon 78 40 25 50

Adresse

Plan og næring

Besøksadresse

Hammerfest Rådhus
9600 Hammerfest


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 20 00
Send e-post