Melding om vedtatt plan for Hammerfest Rorbuer AS, Rossmollgata 46 - 48

Kommunestyret godkjente detaljreguleringsplanen for Hammerfest Rorbuer AS, Rossmollgata 46 - 48, 17.09.2020.

Reguleringsplanen legger til rette for en utvikling av området som omfatter et maritimt senter med reiselivsfokus, innkvartering, parkering og tilhørende infrastruktur. Formål i planen er næringsbebyggelse, herunder hotell og bevertning. 

Planen med plankart, planbeskrivelse og bestemmelsene i sin helhet kan sees i kommunens planregister her

Vedlegg:
1. Plankart HMF rorbuer (PDF, 530 kB)