NVE: Konsesjonssak - 420 kV kraftledning Skaidi-Hammerfest

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har blitt bedt av Olje- og energidepartementet om å gjenoppta konsesjonsprosessen for ny 420 kV kraftledning fra Skaidi til Hammerfest. I den forbindelse har Statnett søkt om enkelte endringer i prosjektet. Kraftledningen befinner seg i sin helhet i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke.

Høringsfristen er satt til 14. mai.

Les mer på NVE.no

NVE holder digitalt offentlig møte den 19. april 2021 kl 19.00. Link til møtet vil komme her når møtet nærmer seg.