Ny arealdel til kommuneplanen

Frist for høringsinnspill går ut 1. oktober 2020

Hammerfest kommune har lagt ut forslag til ny arealplan for Hammerfest til offentlig ettersyn.

Planforslaget finnes her 

Vi minner om at fristen for høringsinnspill går ut den 1 oktober 2020. innspill gjøres skriftlig og sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no.

Klikk for stort bilde