Oppheving av reguleringsplaner

Hammerfest kommune varsler om oppheving av eldre/avvikende reguleringsplaner i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Planer det gjelder er listet opp i tabellene under. Hvis planen oppheves, vil nye tiltak innenfor området behandles enten direkte på bakgrunn av den nye kommuneplanens arealdel eller gjennom nye reguleringsplaner, avhengig av tiltakets karakter og omfang. Dette vil fremkomme av forslaget til den nye kommuneplanens arealdel som etter planen skal legges ut på høring og offentlig ettersyn i juni 2020.

Reguleringsplaner som vurderes opphevet kan ses i planregisteret. Søk på plan-ID eller plannavn. Det er også mulig å se og få tilgang til gjeldende reguleringsplaner gjennom www.kommunekart.com. Velg Hammerfest kommune og aktiver menyvalg «reguleringsplaner» under «kartlag», zoom inn på ønsket område. Klikk på området for å få tilgang til plandokumenter. 

Innspill i forbindelse med oppheving av reguleringsplaner kan sendes til Hammerfest kommune innen 1.juni 2020. Det vil også være mulig å gi innspill til dette i forbindelse med høring/offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel som er planlagt i perioden juni-august 2020.

Spørsmål kan rettes til oyvind.sundquist@hammerfest.kommune.no    

Vedlegg: Planregisteret

 

Følgende reguleringsplaner i tidligere Hammerfest kommune vurderes opphevet:

Plan-ID

Plannavn

Vedtaks-dato

Begrunnelse/

kommentar

5406_19490001

Stedsplan for Kårhamn

04.06.71

Utdatert plankart, manglende bestemmelser

5406_19890001

Reguleringsplan for Storvannet på

Seiland

01.09.86

Avvik, utdatert plankart

5406_20040001

Reguleringsplan scootercrossbane

12.02.04

Det forutsettes at anlegget avvikles og flyttes til et nytt område på Fuglenesfjellet som er under regulering.

5406_5406_20060004

Kommuneplanens arealdel

16.12.2010

Erstattes av ny plan

 

 

 

 

Følgende reguleringsplaner i tidligere Kvalsund kommune vurderes opphevet:

Plan-ID

Plannavn

Vedtaks-dato

Begrunnelse/

kommentar

5406_1976002

Russelvdalen, I hyttefelt

21.09.76  

Utdatert plankart/ bestemmelser

5406_1977001

Russelvdalen, II hyttefelt

18.08.77  

Utdatert plankart/ bestemmelser

5406_1979001

Russelvdalen, III hyttefelt

12.02.79  

Utdatert plankart/ bestemmelser

5406_1979002

Skaidi renseanlegg, offentlig anlegg

11.05.79  

Anlegget er utbygd, manglende bestemmelser

5406_1980002

Skaidi Sentrum, sentrumsplan  

18.08.80  

Uklar status/mangler vedr. plankartet, utdaterte bestemmelser

5406_1989001

Hofsethaugen hyttefelt

09.03.89

Utdatert plankart/ bestemmelser

5406_1991001

Skaidilia hyttefelt

03.05.91

Utdatert plankart/ bestemmelser

5406_1997001

Stallogargotunellen, veiregulering

08.07.97

Uklar status ift. ny plan i området

5406_1976001

Fossen hyttefelt

20.10.76  

Utdatert plankart/ bestemmelser

5406_1980001

Øvre Trangedal hyttefelt

16.04.80 

Utdatert plankart/ bestemmelser

5406_1987001

Kroken hyttefelt

12.01.87

Utdatert plankart/ bestemmelser

5406_1989002

Hofsethøgda Vest hyttefelt

10.08.89

Utdatert plankart/ bestemmelser

5406_1998001

Bjørnlia hyttefelt

29.01.98

Utdatert plankart/ bestemmelser

5406_1999001

Nedre Trangedal hyttefelt

02.11.99

Utdatert plankart/ bestemmelser

5406_2003001

Skaidi Alpinanlegg idrettsanlegg

09.04.03

Endring av arealbruk

5406_2015001

Detaljregulering for Turnes og Danielsvika

19.02.2015

Endring av arealbruk

5406_2004004

Kommuneplanens arealdel

15.06.2004

Erstattes av ny plan

Kontakt

Øyvind Sundquist
Avdelingsleder plan
E-post
Telefon 78 40 25 67
Mobil 906 42 229