Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale - Rypefjord Marina

Forhandlingene om utbyggingsavtale mellom Hammerfest kommune og Rypefjord Marina AS starter opp.

Avtalen vil omhandle gjennomføring av "Reguleringsplan for Rypefjord Marina, endringsforslag" som er utarbeidet og lagt frem til politisk behandling. Avtalen vil inneholde forhold vedrørende opparbeidelser av vann- og avløpsanlegg, offentlige trafikkområder, offentlige friområder, også videre. Det fremforhandlede forslaget til avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn før endelig avtaleinngåelse.

Innspill til forhandlingene sendes til:

Hammerfest kommune, Plan og næring
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Kontakt

Jørn Berg
Overingeniør - samferdsel
E-post
Telefon 78 40 26 06
Mobil 957 25 775

Adresse

Plan og næring

Besøksadresse

Hammerfest Rådhus
9600 Hammerfest


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 20 00
Send e-post